ܓܨ ♥*• من♥تو• *♥ ܓܨ

متن کوتاه

 کسی نیست که بگوید

 عاشقی گناه است؟کفراست؟اخراشتباه است؟

نه!

عاشقی دردیست که درمانی ندارد

عاشقی کفریست که تاوانی ندارد

عاشقی اشتباهیست که بخشایش ندارد

یک کلام

دراین دنیاعاشقی جایی ندارد

عاشقی دراین دنیا معنایی ندارد...

 

 + نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد 1391ساعت 12:5  توسط :::::::.......M......F.........:::::::: 

دوست عزیز وبلاگ شما توسط گروه ام اس آ هکر هک شد. MSA Hacker   که میشناسی کیا هستن؟

حالا به هر حال هک شده. برو به هم کلاس یات  تعریف کن.

BYE . BYE . ROYA


12r12

931376+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 19:21  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

.....


گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...! 

گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد...! 

نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...! 

ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش... فردا روز دیگر ے ست ! 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 13:12  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

تومرامعناکن

تومرامعناکن...

من که درخلوت ترد تو مجسم شده ام...

من که درهرنفست شیفته تر...

دیربازیست که مطرح شده ام...

درتوتکرار مکرر شده ام...

تومرامعناکن...

بگذرانم ز گل صورتی حوصله ها...

بگذرانم ز پل هم همه تنهایی...

نشانم به سکوت سرخ تجربه ها...

نفسم میگیرد...

تومرامعناکن...

بال خوش حالی من واشده است،چشمه شادی من راهیه عالم شده است...

هم چنان مغشوشم...

بوی باران...

تپش نبض سلام...

تومرامعناکن...

مگذار که چنین برجسد شادی خود خیره شوم...

خسته ولخته وفرسوده شوم،منکه بی تاب وپریشان همه شب به تن شعرشبیخون زده ام...

وچه گستاخ برایت غزلی ساختم...

که زعطرخوش ان مست شوی....


+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم شهریور 1391ساعت 11:34  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

رویا

چشم هایش راگشود...

همه جاسپیدی بودونور...

مدتی طول کشید تاانچه راگذشته بود به یاداورد...

چه تلخ است وچه سخت به اداوردن دیگرانی که دیگرنیستند...

توچگونه می تونای تاب بیاوری واستواربایستی؟؟؟

دستم رابگیر...

من نازمند پشتوانه ای به ایستادگی توهستم...

بامن بمان...

دلم می خواهدچشم هایم راببندم...

شاید باگشودن دوباره ان زندگی چهره دیگری ازخودنشان دهد...

چهره ای که در رویای خودمی پرورانم...+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مرداد 1391ساعت 19:46  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

تنهایی

تنهایی دوباره پرم راگرفت

                                 تنم راخسته وشادی روح رازمن گرفت

پرکشید شادی زروح وجانم

                                 پرپیمانه شددوباره اشک چشمانم

غم درزدوامد به غم خانه ی من

                                 غم به زورخودپرده کشید بردل بیچاره من

خواستم بگریزم من زغم وزین همه تنهایی

خواب بودجسمم،گریزی نیست ، نه زغم نه زین همه تنهایی

هراس ازبی کسی چنگ به دلم انداخت

                                 هراس زتنهایی ترس به دلم انداخت

                                  هردم دم می فرستم لعنت براین بخت

                                  هرلحظه نفسم میگیرد زین همه نکبت

شایدگره گشایی پیداشود،شاید چاره ای براین دردبی درمان

پیداشود

افسوس که دیگرخوبان نیستند

رفتندوجهانی پرزغم برجای گذاشتند ، رفتندوپس ازان جان من خشکید...

  عکس های عاشقانه-عکس های تنهایی-عکس های غم انگیز

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391ساعت 11:43  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

یادداشت شخصی...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391ساعت 11:31  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

اهنگ های مورد علاقه خودم....

بی تو تواین شبای برف گریم دیگه بندنمیاد

حرف غم انگیز دلم جزتوکسی ونمی خواد

ازچی بگم تادل من لحظه ای اروم بگیره

دیو ه سیاه غصه ها توی کدوم شب می میره

ازچی بگم وقتی دلم ازدل تودورمی مونه

وقتی که قلب پاک توهیچی ازم نمی دونه

می خونم بخدامی خونم ازچشمای معصوم توحرفای تورو

می دونم بخدامی دونم اونکه جداکرده اون هم وقلب تورو...

                                                        (شادمهر)

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

پای پنجره نشستم کوچه خاکستریه باز زیره بارون...

من چه دلتنگتم امروز...

انگارازهمون روزاست حال وهوام رنگ توهه

کوچه دلتنگ توهه...

دلم گرفته دوباره هوای تورو داره

 چشمای خیسم واسه ی دیدنت بی قراره

این راه دورم خبرازدل من که نداره

اروم ندارم یه نشونه می خوام واسه قلبم

جزاین نشونه واسه چیزی دخیل نمی بندم

این دل تنهام دوباره هوای توروداره...

هوای شهرتو وبابوی گلها پیچیده توی اتاقم مثل خاک

داره بدجوری غریبی می کنه

اخ جزتودردمو کی میدونه

دلم گرفته دوباره هوای توروداره

چشمای خیسم واسه ی دیدنت بیقراره

این راه دورم خبرازدل من که نداره

اروم ندارم یه نشونه می خوم واسه قلبم

جزاین نشونه واسه چیزی دخیل نمی بندم

این دل تنهام دوباره هوای توروداره...

                                                       (امین رستمی)


+ نوشته شده در  جمعه نهم تیر 1391ساعت 15:54  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

سنگ وشبنم

پرستوی فراری ازبهارم

یک امشب میهمان این دیارم

چوماه ازپشت خرمنهابراید

به دیدارم بیا چشم انتظارم

                                      به من گفتی که دل دریاکن ای دوست

                                      همه دریاازان ماکن ای دوست

                                       دلم دریاشد ودادم به دستت

                                       مکش دریابه خون پرواکن ای دوست

متابان گیسوان درهمت را

بشوی ای روددلواپس غمت را

تن ازخورشیدپرکن ورنه این شب

بیالاید همه پیچ وخمت را

                                        تن بیشه پرازمهتابه امشب

                                        پلنگ کوه هادرخواب امشب

                                       به هرشاخی دلی سامان گرفته  

                                       دل من درتنم بی تابه امشب

کنارچشمه ای بودیم درخواب

توباجامی ربودی ماه ازاب

چونوشیدیم ازان جام گوارا

تونیلوفرشدی من اشک مهتاب...    

                                

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر 1391ساعت 11:31  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

هو

کسی دیگرنمی کوبددراین خانه متروک ویران را

کسی دیگرنمی پرسدچراتنهای تنهام

ومن چون شمع می سوزم ودیگرهیچ چیزازمن نمی ماند

ومن گریان ونالانم ومن تنهای تنهایم

درون کلبه خاموش خویش اما

کسی حال من غمگین نمی پرسد

ومن دریا پراشکم که توفانی به دل دارم

درون سینه پرجوش خویش اما

کسی حال من تنهانمی پرسد

ومن چون تک درخت زردپائیزم

که هردم بانسیمی میشود برگی جدا ازاو

ودیگرهیچ چیزازمن نمی ماند


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 16:48  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

نیاز

وقتی که دیگرنبود

                     من به بودنش نیازمندشدم

وقتی که دیگررفت

                       من درانتظارامدنش نشستم

وقتی که دیگرنمی توانست مرادوست بدارد

                     من اورادوست داشتم

وقتی که اوتمام کرد

                    من شروع کردم

وقتی اوتمام شد

                   من اغازشدم

               وچه سخت است تنهامتولدشدن

مثل تنها زندگی کردن

                                                        

                                                                               مثل تنهامردن      

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391ساعت 14:19  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

هدیه دوست

گلی راکه دیروز

به دیدارمن هدیه اوردی ای دوست

دورازرخ نازنین تو امروزپژمرد!

همه لطف وزیبایی اش را

که حسرت به روی تومی خوردو

هوش ازسرمابه تاراج می برد

گرمای شب برد

صفای تواما گلی پایداراست ، بهشتی همیشه بهاراست.

گل مهرتو

دردل وجان

گل بی خزان گل که تامن زنده ام

ماندگاراست

 

جدیدترین عکس های عاشقانه دو نفره-AriaPic.Org

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 12:56  توسط :::::::.......M......F.........::::::::  | 

مطالب قدیمی‌تر